Thông tin tuyển sinh

TB Vv tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH

2/28/2017 8:46:30 AM

Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh đại học ngành Giáo dục mầm non, liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH, đặt lớp tại Trung cấp Nghề số 9.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình