Thông tin tuyển sinh

TB Vv tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN

2/28/2017 8:36:38 AM

Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Mầm non, đặt tại Trung cấp Nghề số 9.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình