Thông tin tuyển sinh

TB Tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (LT từ trình độ CĐ lên ĐH)

4/19/2017 8:57:52 AM

Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH) hình thức VLVH, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình