Thông tin tuyển sinh

TB Tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học

4/19/2017 8:32:14 AM

Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyền Quảng Trạch.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình