Bản tin Nhà trường

Sáng 27 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

10/6/2017 7:40:16 AM

Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và Kế hoạch số 1551/KH-ĐHQB ngày 31 tháng 8 năm 2017, sáng 27 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018.

Sáng 27 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị vinh dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thạch, Phó Chủ tịch Thường trực và các đồng chí đại diện các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đến dự. Hội nghị có 284/295 viên chức, nhân viên được triệu tập tham dự.

 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2016-2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020, giữ vững định hướng mục tiêu “đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”, Trường Đại học Quảng Bình xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 với chủ đề “chuẩn hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo”, hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018.

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Thạch đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Nhà trường trong năm học qua. Đồng thời khích lệ tập thể Nhà trường tiếp tục phát huy nội lực, thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đặt ra của năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thạch, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng tiếp thu và giải trình các ý kiến từ các đơn vị khoa, phòng, ban, trung tâm; theo dõi Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 và Báo cáo công khai tài chính năm 2016.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 05 đồng chí, là những người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết nhất định về chính sách, pháp luật, có trình độ chuyên môn, am hiểu chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND, thực sự có năng lực về công tác, có khả năng tham gia và làm tốt nhiệm vụ được phân công, đại diện cho Công đoàn Trường giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức và việc thực hiện pháp luật của Nhà trường.

Thay mặt BCH Công đoàn, đồng chí Lê Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn đã tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 và phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018 trong toàn thể công chức, viên chức và lao động của Nhà trường.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017

Thừa ủy quyền của các cấp chính quyền, đồng chí Hoàng Dương Hùng trao Cờ thi đua, Bằng khen các cấp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học

Đại diện Tập thể lãnh đạo Trường, các tổ chức đoàn thể và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ký giao ước thi đua năm học 2017-2018. Đồng thời, tập thể công chức, viên chức và lao động Nhà trường thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018.

Đại diện Đảng ủy, BGH và các đơn vị thuộc Trường ký giao ước thi đua

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017-2018 của Trường Đại học Quảng Bình đã kết thúc thành công, tốt đẹp. Bước vào năm học mới, với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là sự phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động và người học, tin tưởng rằng Trường Đại học Quảng Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018, tiếp tục phát triển Nhà trường theo định hướng hội nhập bền vững trong thời gian tới.

Phòng TC-HC

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình