Thông báo

Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức sự nghiệp Trường Đại học Quảng Bình

4/24/2014 4:34:14 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-ĐHQB ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình