Kế hoạch đào tạo

Phòng Đào tạo tiến hành mở lại cổng đăng ký học cho sinh viên

2/3/2015 4:06:04 PM

Phòng Đào tạo tiến hành mở lại cổng đăng ký học cho sinh viên các khóa 53,54,55, học kỳ II, năm học 2014 - 2015

Phòng Đào tạo tiến hành mở lại cổng đăng ký học cho sinh viên

Phòng Đào tạo tiến hành mở lại cổng đăng ký học cho sinh viên các khóa ĐH 53,54,55 và CĐ 54,55. Đề nghị giáo vụ khoa, giảng viên thông báo tới sinh viên được biết để sinh viên tiến hành rà soát lại việc đăng ký học phần của bản thân, tiến hành đăng ký học lại với các khóa sau, khóa 56 (nếu có).
Thời hạn mở cổng: 03/02/2015 đến hết ngày 01/03/2015.

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình