Phổ biến GD pháp luật

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 3/2017

3/6/2017 11:27:17 AM

Thực hiện Công văn số 290/HĐPH ngày 02/3/2017 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình,Yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường,bằng các hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tháng 3/2017 các văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó chú trọng tập trung truyên truyền Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Bình Đẳng giới, Luật Thanh niên và các chính sách đào tạo nghề cho thanh niên.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình