Nội dung ôn thi

Nội dung thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014

6/4/2014 1:01:44 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-ĐHQB ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ...

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình