Kế hoạch đào tạo

Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 59

1/4/2018 8:26:34 AM

Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 59

Những tệp tin đính kèm:

Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình