Thông báo

Lịch thi Năng khiếu Đại học, Cao đẳng năm 2017

6/22/2017 8:43:39 AM

Trường Đại học Quảng Bình thông báo Lịch thi chính thức các môn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất như sau:

KỲ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

LỊCH THI MÔN NĂNG KHIẾU

 

Ngày

Buổi

Địa điểm

Nội dung

28/6/2017

Sáng

(Từ 7h30)

Giảng đường A2 - ĐHQB

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh và phổ biến Quy chế thi

28/6/2017

Chiều

(Từ 13h30)

Giảng đường A1 - ĐHQB

Thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

(Thí sinh từ SBD 001 đến 120 )

Sân bãi thể dục thể thao - ĐHQB

Thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất

29/6/2017

Sáng

(Từ 7h00) 

Giảng đường A1 - ĐHQB

Thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

(Thí sinh từ SBD 121 đến 198 )

Chiều

(Dự trữ)

Lưu ý: Những thí sinh không nhận được Giấy báo vẫn đến trường dự thi theo theo thời gian quy định trên.

                                                                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình