Thời khoá biểu

Lịch thi KTHP học kỳ 1, năm học 2016_2017, Khóa ĐH55; ĐH56; ĐH57; CĐ56; CĐ57.

12/9/2016 9:24:56 AM

Thông báo lịch thi chính thức thi KTHP học kỳ 1, năm học 2016_2017, Khóa ĐH55; ĐH56; ĐH57; CĐ56; CĐ57.

Xem lịch thi ở file đính kèm dưới đây!
Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào Tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình