Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 18. năm học 2017 - 2018 (Có thay đổi, bổ sung)

12/15/2017 2:41:42 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

11/12

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, PHT, Thư ký

Phòng HT

HT

15h00

Hội nghị Công bố Quyết định thanh tra tại Trường ĐH Quảng Bình

Đoàn TT, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Đại diện ĐU, Công đoàn và các phòng, ban có liên quan

Phòng họp tầng 3

Đoàn TT

Sở Tài chính

15h30

Báo cáo chương trình bồi dưỡng cấp CC chức danh nghề nghiệp

(3 cấp)

BGH, Ban XD chương trình

Phòng họp tầng 3

HT

Ba

12/12

9h00

Lễ khai giảng năm học 2017-2018 Trường TC Ytế Quảng Bình

Hiệu trưởng

Trường TC Ytế Quảng Bình

BTC

9h00

Giao ban công tác GV chủ nhiệm

Đại diện BGH, Phòng CTSV, Giáo vụ Khoa, VP Khoa, Đại diện Đoàn trường, Hội SV và toàn thể GVCN

Giảng đường B3

Phòng CTSV

14h00

Họp Ban Tổ chức chuẩn bị  khóa học về trí tuệ nhân tạo và ACIIDS 2018

BGH, TS. Lê Thị Hoài thu; Phòng QLKH& HTQT, TP Quản Trị, Bộ Môn CNTT

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

13/12

7h30

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị  lần thứ 6 BCHTW (Khóa XII)

(ngày 13 và 14)

Toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên, LĐHĐ trong Nhà trường

Giảng đường B3

BTC

8h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị  lần thứ 6 BCHTW (Khóa XII)

(1,5 ngày)

Hiệu trưởng

Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5)

BTC

Năm

14/12

 

 

 

 

 

14h30

Hội nghị tôn vinh và trao thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2017

Hiệu trưởng

Hội trường UBND Tỉnh

BTC

Sáu

15/12

8h00

Họp Hội đồng xét điểm tốt nghiệp lớp BD Kế toán trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

8h30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2017

Ban Kiểm tra-Sở KHCN, BGH, Nhóm thực hiện đề tài

Phòng họp tầng 3

Ban Kiểm tra

 

 

 

 

 

Bảy

16/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

17/12

10h00

Làm việc với GS. Nguyễn Ngọc Thành về công tác tổ chức khóa học trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhóm

BGH, Ban tổ chức AICI, Ban tổ chức ACIIDS 2018

Phòng họp tầng 3

PHT. Bùi Khắc Sơn

 

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình