Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 39. Năm học 2016 - 2017

5/9/2017 3:11:57 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

8/5

8h00

Họp BGH

Hiệu trưởng, các PHT, thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

9h00

Hội nghị Đảng ủy đánh giá nhận xét cán bộ dự kiến kéo dài thời gian giữ chức vụ

Đảng ủy viên, PHT Lê Thị Hoài Thu

Phòng họp tầng 3

BTĐU

10h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo đánh giá nhận xét cán bộ dự kiến kéo dài thời gian giữ chức vụ

UV ban thường vụ, BGH

Phòng họp tầng 3

BTĐU

15h30

Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng

Khách mời, Đảng ủy, BGH, Trưởng và phó các ĐV, Chủ tịch CĐ, CT Hội CCB, CT Hội SV, BT Đoàn Thanh niên

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

Ba

9/5

7h30

Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2016-2017 Khoa KHXH

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối Văn phòng khoa

Trưởng khoa KHXH

14h00

 

 

 

 

10/5

7h30

Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS trong sinh viên

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

Phòng CTSV

8h00

Tập huấn công tác Dân quân tự vệ năm 2017

(cả ngày)

Nguyễn Chiêu Sinh

BCHQS Thành phố

BCH

9h00

Đón đoàn Học viện Ngôn ngữ Shin Ai (Nhật Bản)

BGH, Phòng QLKH-HTQT, TT Nhật ngữ

Phòng họp tầng 3

BGH

14h00

Đại hội Chi bộ Phòng KHTC

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

Năm

11/5

8h00

Họp Hội đồng xét chọn giải pháp tham gia hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

10h00

Xét ĐKDT tốt nghiệp ĐH Giáo dục Tiểu học

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Đại hội Chi bộ Khoa KHTN

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

14h00

Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2016-2017 Khoa KTDL

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối Văn phòng khoa

Trưởng khoa KTDL

Sáu

12/5

8h00

Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm trưởng môn Quản trị kinh doanh, khoa KT-DL

Tổ công tác, Trưởng, phó đơn vị, toàn thể VC, LĐHĐ, VC có tham gia sinh hoạt, giảng dạy tại bộ môn

Khoa KT-DL

Trưởng khoa

8h45

Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm trưởng môn Lịch sử Đảng, khoa Lý luận Chính trị

Tổ công tác, Trưởng, phó đơn vị, toàn thể VC, LĐHĐ, VC có tham gia sinh hoạt, giảng dạy tại bộ môn

Khoa Lý luận – Chính trị

Trưởng khoa

9h30

Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Phó bộ môn Hóa học, khoa KHTN

Tổ công tác, Trưởng, phó đơn vị, toàn thể VC, LĐHĐ, VC có tham gia sinh hoạt, giảng dạy tại bộ môn

Khoa KHTN

Trưởng khoa

10h00

Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Phó bộ môn Vật lý, khoa KHTN

Tổ công tác, Trưởng, phó đơn vị, toàn thể VC, LĐHĐ, VC có tham gia sinh hoạt, giảng dạy tại bộ môn

Khoa KHTN

Trưởng khoa

10h30

Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Phó bộ môn Địa lý- CTXH, khoa KHXH

Tổ công tác, Trưởng, phó đơn vị, toàn thể VC, LĐHĐ, VC có tham gia sinh hoạt, giảng dạy tại bộ môn

Khoa KHXH

Trưởng khoa

14h00

 

 

 

 

Bảy

13/5

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

14/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình