Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 29. Năm học 2016 - 2017

3/3/2017 8:00:32 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

27/2

8h00

Làm việc với BHXH Thành phố Đồng Hới   (cả ngày)

Hiệu trưởng, KT trưởng, phụ trách y tế, Trưởng phòng: CTSV, TC-HC

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, Các PHT, Thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

Ba

28/2

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Khoa học Xã hội

BGH, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể giảng viên khoa KHXH

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa KHXH

8h00

Diễu duyệt đội ngũ ra quân huấn luyện 2017

BCHQS trường, SV theo QĐ

Sân BCHQS. TP Lộc Ninh

BTC

14h00

 

 

 

 

1/3

7h00

Lễ ra quân huấn luyện 2017

BCHQS trường, SV theo QĐ

Sân BCHQS.TP Lộc Ninh

BTC

8h00

Họp hội đồng tự đánh giá

Theo QĐ

Phòng họp tầng 3

CT Hội đồng

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Kỹ thuật - Công nghệ

BGH, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể giảng viên khoa KT- CN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa KT - CN

Năm

2/3

9h00

Xét học vụ kỳ I năm 2016 - 2017

BGH, Trưởng ĐV: các Khoa, ĐT, ĐBCLGD, TTPC, KHTC,CTSV, QLKH-HTQT

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Họp đoàn kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2016-2017

Thành viên đoàn kiểm tra

Phòng họp tầng 3

Trưởng đoàn

15h00

Gặp mặt ứng viên tuyển dụng viên chức

Thư ký Hội đồng và các ứng viên

Phòng họp tầng 3

TKHĐ

Sáu

3/3

8h00

 

 

 

 

14h00

Đoàn Giám sát HĐND làm việc với Trường ĐHQB

BGH, Công đoàn, KHTC, TCHC

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

15h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên BTV

Phòng HT

BTĐU

16h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

BTC ĐUK, Ủy viên BCH ĐB Trường

Phòng họp tầng 3

BTĐU

 

16h45

Họp Tập thể lãnh đạo Trường

TVĐU, BGH, Thư ký

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Bảy

4/3

8h00

Tập huấn công tác tự đánh giá (2 ngày)

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các tiểu ban chuyên trách

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

9h30

Lễ bế giảng khoa tập huấn Dự án Tiếng Anh tiểu học

BGH, Trưởng ĐV: QLKH-HTQT, NN; Trưởng BM Tiếng Anh, GV khoa NN tham gia khóa học

Phòng hội thảo TTHL

TS. Lê Thị Hoài Thu

CN

5/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình