Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 22. Năm học 2016 - 2017

1/12/2017 7:28:42 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

9/1

8h00

Mit tinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV, Chương trình: “Tết cho Sinh viên 2017”

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

Hội SV

10h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, Các PHT, TK

Phòng HT

HT

Ba

10/1

8h00

Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ năm 2016

TS. Bùi Khắc Sơn tham dự

Hội trường UBND tỉnh

PCT UBND tỉnh

8h00

Hội nghị BCH Đảng bộ khối xây dựng quy hoạch BCHĐB Khối

Bí thư tham dự

Hội trường ĐUK

BTĐUK

14h00

 

 

 

 

11/1

8h00

Hội nghị tổng kết Quốc phòng - an ninh năm 2016

TS. Bùi Khắc Sơn tham dự

Hội trường UBND P. Bắc Lý

CTP

14h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của ThS. Trần Thị Hoài Gang

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

Năm

12/1

7h45

Kiểm tra chéo công tác thi đua khối Văn hóa Xã hội

Đoàn Kiểm tra, PHT. BK Sơn Phòng TC-HC

Sở LĐTBXH

Trưởng đoàn

8h00

Khai giảng khóa bồi dưỡng giáo viên nguồn giảng dạy Tiếng Anh tiểu học

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo TTHL

Nhóm chuyên gia

8h00

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ lần thứ IV BCHTWWĐ khoa XII

Đ/c Nguyễn Đại Thăng, Trần Ngọc tham dự

Hội trường ĐUK

BTĐUK

9h00

Hội nghị lấy phiếu đánh giá đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng

Đại diện BTCTU, Sở NV, BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng đơn vị, CT Công đoàn, CT Hội CCB, CT HSV, BT Đoàn Thanh niên

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

9h45

Kiểm tra chéo công tác thi đua khối Văn hóa Xã hội

Đoàn Kiểm tra, PHT. BK Sơn Phòng TC-HC

Sở VHTT

Trưởng đoàn

14h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Thị Minh Lợi

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

14h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng

Thành viên BCHCĐ, Tổ trưởng Công đoàn

Phòng họp tầng 4

CTCĐ

Sáu

13/1

8h00

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TT và TT năm 2017

PHT. LTH Thu tham dự

Sở Thông tin – Truyền thông

GĐS

9h45

Kiểm tra chéo công tác thi đua khối Văn hóa Xã hội

Đoàn Kiểm tra, Hiệu trưởng, Phòng TC-HC

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Kiểm tra chéo công tác thi đua khối Văn hóa Xã hội

Đoàn Kiểm tra, PHT. BK Sơn Phòng TC-HC

Trường TC Luật Đồng Hới

Trưởng đoàn

Bảy

14/1

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

15/1

8h00

 

14h00

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình