Kế hoạch tuần

Lịch công tác - Tuần 38. Năm học 2017 – 2018 (Có thay đổi)

5/4/2018 9:20:54 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

30/4

 

Nghỉ Lễ 30/4

 

 

 

20h00

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2018

PHT. Mai Thị Liên Giang

Quảng Trường Biển Bảo Ninh, Đồng Hới

Ban Tổ chức

Ba

1/5

 

Nghỉ Lễ 1/5

 

 

 

2/5

 

 

 

 

 

9h00

Họp phân công giảng dạy BD chức danh nghề nghiệp

BGH, Trưởng đơn vị và giảng viên tham gia GD

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

 

10h00
 

Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng

9h00

Rà soát CSVC phục vụ Chương trình thi “Tỏa sáng ước mơ”

Theo Kế hoạch

Giảng đường A3 và Phòng A101

Ban TC

14h00

Duyệt chương trình thi “Tỏa sáng ước mơ”

BTC, Phòng CTSV, Thí sinh

Giảng đường B3

Trưởng Phòng CTSV

Năm

3/5

7h30

Hội thi “Tỏa sáng ước mơ” và Chương trình giao lưu cùng sinh viên do Hãng Dell tài trợ (Cả ngày)

Theo Kế hoạch

Giảng đường A3 và Phòng A101

Trưởng Phòng CTSV

8h00

Tiếp công dân

Lãnh đạo trường

Phòng họp T3

BGH

8h00

Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2017-2018 của Khoa KHTN

Khách mời, Lãnh đạo Khoa, CBGV và SV Khoa KHTN

Phòng Hội thảo Khối VP các Khoa

Trưởng Khoa

Sáu

4/5

9h00

Họp bàn về sinh viên đi thực tế tại Thái lan

BGH; Trưởng các đơn vị: Phòng QLKH&HTQT, Phòng ĐT, Khoa NN, Khoa KT-DL, Khoa SP TH-MN, Khoa KHTN, Khoa KHXH, Khoa LLCT, Khoa N-L-N

Phòng họp tầng 3

BGH

14h00 Hội nghị tổng kết công tác NCKH của sinh viên Khoa SP TH-MN năm học 2017-2018 Khách mời, Lãnh đạo Khoa, CBGV và SV Khoa SP TH-MN Phòng Hội thảo TT Học liệu Trưởng Khoa
14h00

 

Hội nghị tổng kết công tác NCKH của sinh viên Khoa KHXH năm học 2017-2018

Khách mời, Lãnh đạo Khoa, CBGV và SV Khoa KHXH Phòng Hội thảo Khối VP các Khoa Trưởng Khoa

15h30

Gặp mặt đoàn CBGV&SV Trường ĐH Sakon Nakhon (Thái Lan)

BGH, Trưởng đơn vị: TT NC ASEAN, , Khoa KHXH, Phòng KH-TC, CTSV, QLKH&HTQTQ

Q.trị

Phòng họp tầng 3

BGH

Bảy

5/5

7h00

Lễ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động

PHT. Mai Thị Liên Giang; Chủ tịch Công đoàn và sinh viên theo Kế hoạch

Trường TC Du lịch-Công nghệ số 9

Ban TC

 

 

 

 

 

CN

6/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình