Kế hoạch tuần

Lịch công tác - Tuần 23. Năm học 2017 – 2018

1/16/2018 4:38:01 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

15/1

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, PHT, Thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

16h30

Hội nghị dân chủ sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Theo Kế hoạch của Khoa Ngoại ngữ

Giảng đường B2

Lãnh đạo Khoa NN

Ba

16/1

8h00

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

Bí thư Đảng ủy

Hội trường Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh

BTC

14h00

Seminar chuyên ngành Trồng trọt, Chăn nuôi, PT Nông thôn

Bộ môn Nông nghiệp, các giảng vên quan tâm

Phòng Hội thảo Khối VP Khoa (Cũ)

Trưởng Bộ môn

14h00

Họp Hội đồng xét điểm trúng tuyển sinh liên thông 2017 (Bổ sung)

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp ĐH Liên thông tại các Huyện

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Duyệt Hồ sơ Đại hội Công đoàn cơ sở Trường ĐH Quảng Bình

Thường trực LĐLĐ tỉnh; Ban Chỉ đạo Đại hội; Đại diện TV Đảng ủy; Ban TV Công đoàng Trường

Phòng họp tầng 3

Ban Chỉ đạo Đại hội

17/1

8h00

Báo cáo Đề án bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho GV MN, TH và THCS

BGH; Ban xây dựng đề án

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

 

 

 

 

 

Năm

18/1

9h00

Báo cáo chương trình đào tạo và các điều kiện ĐBCL mở mã ngành Hệ thống thông tin quản lý

BGH; Trưởng Khoa KT-CNTT và Khoa KT-DL; Trưởng BM QTKD; Giảng viên Bộ môn CNTT 

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

10h00

Họp Ban phục vụ Hội đồng thẩm định chương trình Quản lý tài nguyên rừng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

Sáu

19/1

8h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình và các điều kiện ĐBCL đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng

Hội đồng thẩm định; BGH; Phòng đào tạo; Tổ biên soạn chương trình

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

13h50 Khảo sát viên chức xin giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh  Hội đồng Khảo sát Phòng A 107 (giảng) và Phòng họp tầng 3 (Báo cáo NCKH) Chủ tịch HĐ

14h00

Hội thảo thơ: “Cây xanh ngoài lời và hai bốn chữ cái”

Khách mời; BGH, CB Giảng viên và Sinh viên Khoa KHXH

Phòng Hội thảo tầng 2 , TT Học liệu

BTC

Bảy

20/1

7h30

Đại hội liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Quảng Bình

Hiệu trưởng

Hội trường UBND Tỉnh

Ban Tổ chức

 

 

 

 

 

CN

21/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình