Thông báo

Lịch Khảo sát chuyên môn diện Thu hút nhân tài 2013

10/11/2013 3:05:58 PM

THÔNG BÁO

Thời gian khảo sát chuyên môn các giảng viên diện hưởng

chính sách thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình, năm 2013 (đợt 1)

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

    16/10

8h00

 

Khảo sát chuyên môn ngành Toán (Thu hút nhân tài)

Theo quyết định

Phòng Hội thảo TTHL

Trưởng ban

14h00

 

Khảo sát chuyên môn ngành Vật lý (Thu hút nhân tài)

Theo quyết định

Phòng họp tầng 3

Trưởng ban

14h00

 

Khảo sát chuyên môn ngành Công nghệ thông tin (Thu hút nhân tài)

Theo quyết định

Phòng Hội thảo TTHL

Trưởng ban

NĂM

17/10

8h00 

Khảo sát chuyên môn ngành Lịch sử (Thu hút nhân tài)

Theo quyết định

Phòng Hội thảo TTHL

Trưởng ban

14h00

 

Khảo sát chuyên môn ngành Lịch sử (Thu hút nhân tài)

Theo quyết định

Phòng Hội thảo TTHL

Trưởng ban

 

 

Lưu ý: Đúng 14h00 ngày 15/10/2013 các thí sinh phải nộp về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp:

1.     Đề tài Nghiên cứu khoa học:  05 bộ

2.     Biên soạn tài liệu bài giảng: 05 bộ


Phòng TC-HC-TH

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình