Đề án tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014

5/12/2014 1:05:14 PM

Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức và nhu cầu công việc, vị trí việc làm tại các đơn vị, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau ...

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình