Thời khoá biểu

Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa 58

6/20/2017 2:15:10 PM

Nhà trường thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa 58

Những tệp tin đính kèm:

Bộ môn Giáo dục quốc phòng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình