Kế hoạch đào tạo

KH V/v tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ kế toán trưởng

10/16/2017 8:32:23 AM

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình