Kế hoạch đào tạo

KH Vv Tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật

10/17/2016 3:37:46 PM

Trường ĐHQB xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS và Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình