Kế hoạch đào tạo

KH V/v Thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 ( Khóa tuyển sinh năm 2015 ) Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng, hình thức VLVH

5/9/2017 3:25:36 PM

Lớp đặt tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình