Kế hoạch đào tạo

KH V/v Thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 ( Khóa TS năm 2015) Hệ liên thông từ trình độ CĐ, hình thức VLVH tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

12/8/2016 8:10:58 AM

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 ( Khóa tuyển sinh năm 2015) Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng, hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình