Kế hoạch đào tạo

KH Tổ chức thi kết thúc học phần kỳ IV lớp CĐGD Mầm non K57 hình thức VLVH (Đặt lớp tại: TTGD-DN Quảng Ninh)

8/23/2017 4:10:15 PM

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình