Kế hoạch đào tạo

KH Tổ chức thi học kỳ, lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (văn bằng hai) (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Minh Hóa)

12/29/2016 4:14:57 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp văn bằng 2 hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ,lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (Văn bằng 2), đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình