Kế hoạch đào tạo

KH Tổ chức thi học kỳ III lớp ĐH, CĐGD Mầm non K58 (LT từ trình độ TCCN) (đặt tại: TT GD-DN huyện Bố Trạch)

12/29/2016 4:02:00 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ III,lớp ĐHGD Mầm non K58 (Liên thông từ trình độ TCCN), đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Bố Trạch.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình