Kế hoạch đào tạo

KH Thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K55 (Khóa tuyển sinh năm 2013) hệ LT từ trình độ TCCN, hình thức VLVH

12/29/2016 4:27:09 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình