Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH KH TỔ CHỨC KHÓA BD VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

4/13/2018 8:57:14 AM

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình