Thông báo

Điểm khảo sát chuyên môn Thu hút nhân tài năm 2013

10/21/2013 4:02:31 PM

THÔNG BÁO

Điểm khảo sát chuyên môn các giảng viên diện hưởng

chính sách thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình, năm 2013 (đợt 1)

 

STT

Họ và tên

Điểm bài 1

Điểm bài 2

Điểm khảo sát

a

b

c

d

e = (c + dx2)/3

I

Giảng viên bộ môn Toán, Khoa Khoa học Tự nhiên

1

Phạm Hồng Minh

78,0

79,0

78,67

II

Giảng viên bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên

2

Nguyễn Thị Thanh Bình

57,8

58,0

57,93

3

Phan Xuân Toản

53,0

52,5

52,67

III

Giảng viên bộ môn Lịch sử, Khoa Khoa học Xã hội

4

Trần Thị Tuyết Nhung

89,6

83,4

85,47

5

Phạm Thị Tú Anh

88,6

82,8

84,73

6

Nguyễn Văn Mẹo

77,0

76,2

76,47

7

Nguyễn Thị Lệ Quyên

76,6

75,0

75,53

8

Lê Thị Hương

73,6

71,0

71,87

 

Ghi chú:

Điểm bài 1: Nghiên cứu khoa học và thuyết trình

Điểm bài 2: Biên soạn tài liệu bài giảng và thiết kế giờ dạy

Phòng TC-HC-TH

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình