Bản tin Nhà trường

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017

9/22/2016 9:36:37 AM

Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và Kế hoạch số 2500/KH-ĐHQB ngày 19 tháng 8 năm 2016, sáng 21 tháng 9 năm 2016, Trường Đại học Quảng Bình tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017.

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017


Hội nghị vinh dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thạch, Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Võ Văn Tiến, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đến dự. Hội nghị có mặt đông đủ toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường.


Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 57 năm xây dựng và phát triển, 10 năm thành lập Trường Đại học Quảng Bình, với tinh thần giữ vững định hướng mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là “đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững” và chủ đề năm học 2016-2017 là “tập trung công tác chuyên môn, tăng cường đảm bảo chất lượng”, hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017.

 

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016


Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Thạch đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Nhà trường trong năm học qua. Đồng thời khích lệ tập thể Nhà trường tiếp tục phát huy nội lực, thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đặt ra của năm học mới.


 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thạch, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị


Hội nghị cũng tiếp thu và giải trình các ý kiến từ các đơn vị khoa, phòng, ban, trung tâm; theo dõi Báo cáo Tổng kế thoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2015-2016 và Báo cáo công khai tài chính năm 2015.


 

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm học 2015 - 2016


Thay mặt BCH Công đoàn, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch Công đoàn đã tổng kết phong trào thi đua năm học 2015 - 2016 và phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017 trong toàn thể công chức,viên chức và lao động của Nhà trường.


 

Đồng chí Lê Khắc Diễn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định khen thưởng


Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Khắc Diễn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã công bố quyết định khen thưởng các cấp đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.


 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học


Các trưởng đơn vị trực thuộc Trường đại diện cho đơn vị mình tiến hành ký giao ước thi đua năm học 2016-2017. Đồng thời,tập thể công chức, viên chức và lao động Nhà trường tiến hành thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2016-2017.


 

Đại diện Đảng ủy, BGH và các đơn vị thuộc Trường ký giao ước thi đua


Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016-2017 của Trường Đại học Quảng Bình đã kết thúc thành công, tốt đẹp. Bước vào năm học mới, với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là sự phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động và người học, tin tưởng rằng Trường Đại học Quảng Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017, tiếp tục phát triển Nhà trường theo định hướng hội nhập bền vững trong thời gian tới.

 

Phòng TC-HC

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình