Học bổng du học quốc tế

Học bổng về Công nghệ Sau thu hoạch tại Thái Lan

1/19/2017 2:10:01 PM

Học bổng về Công nghệ Sau thu hoạch tại Thái Lan Đại sứ quán Israel mời các ứng viên chuyên ngành nông nghiệp đăng kí tham gia khóa học Công nghệ sau thu hoạch do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế của Bộ ngoại giao Israel (MASHAV) và Bộ ngoại giao Thái Lan (TICA) tổ chức. Thời gian học 6-17/3/2017. Hạn nộp hồ sơ: 10/2/2017 Tham gia khóa học, học viên sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, học phí.

Học bổng về Công nghệ Sau thu hoạch tại Thái Lan

Đại sứquán Israelmời các ứng viên chuyên ngành nông nghiệp đăng kí tham gia khóa học Công nghệsau thu hoạch do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế của Bộ ngoại giao Israel(MASHAV) và Bộ ngoại giao Thái Lan (TICA) tổ chức.

Thời gianhọc 6-17/3/2017. 
Hạn nộp hồ sơ: 10/2/2017
Tham gia khóa học, học viên sẽ được đài thọ toàn bộchi phí ăn ở đi lại, học phí.

Thông tinchi tiết về khóa học:
https://drive.google.com/…/0By1KBdpLZH0kSEUtM3g5bGVYOEk/view
Hồ sơ làm như hướng dẫn trong form.
https://drive.google.com/…/0By1KBdpLZH0kSEUtM3g5bGVYOEk/view

Hồ sơ gửibản chính thức bằng đường bưu điện cho ĐSQ Thái lan 26 Phan Bội Châu, Hà nội vàgửi bản copy về cho Đại sứ quán Israel, 68 Nguyễn Thái Học hoặc email vềmashav@mfa.gov.il
Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời phỏng vấn qua điện thoại.

TheEmbassy of Israel would like to invite the agricultural background candidatesfor the course on Post Harvesting organized by the Agency of InternationalDevelopment of Israel (Mashav) and Thailand (TICA) from 6 to 17 March 2017. Theinformation and the form as the above links.
The deadline of submission: 10 Feb 2017

Theapplications will be sent directly to Embassy of Thailand and Embassy ofIsrael.
For further information, please contact: mashav@hanoi.mfa.gov.il

 

phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình