Học bổng du học quốc tế

Học bổng Kĩ sư quốc tế bậc Thạc sĩ của trường Công nghệ và Quản lí châu Âu, Đức năm 2016

3/18/2016 8:27:36 AM

Trường Công nghệ và Quản lí ESMT, Đức đang mở đơn chào đón các ứng viên cho cho chương trình học bổng Kỹ sư quốc tế. Học bổng có giá trị với các sinh viên theo học bậc Thạc sĩ tại trường, được trao tặng dựa trên thành tích học thuật, thành tích chuyên môn và cá nhân, khả năng lãnh đạo và kĩ năng tương tác.

Các ấn phẩm của ESMT luôn nằm trong top các tập san học thuật xuất sắc nhất. Bêncạnh đó, trường Kinh doanh cũng cung cấp cho sinh viên một nền tảng liên ngành để diễn thuyết về chính trị, kinh doanh, và giới học viện.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Học bổng có giá trị với sinh viên theo học ngành Quản lí tại trường.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị lên tới €10 000.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế.

Yêu cầu: Để nhận được học bổng, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Hoàn thành chương trình học cấp bằng trong lĩnh vực Kỹ thuật hoặc Khoa học ứng dụng tại một trường đại học về công nghệ hàng đầu quốc gia, có thành tích xuất sắc.
- Hoàn thành bài luận học bổng như một phần của hồ sơ đăng kí online, chứng tỏ sự phù hợp của bản thân với các tiêu chí của học bổng.
Yêu cầu tuyển sinh:
- Yêu cầu đầu vào: Sinh viên cần có bằng Cử nhân hoặc tương đương, đồng thời, có thành tích học tập xuất sắc, hoàn thành chương trình học cấp bằng trong lĩnh vực Kỹ thuật hoặc Khoa học ứng dụng tại một trường đại học về côngnghệ hàng đầu quốc gia.
- Yêu cầu kiểm tra: Sinh viên cần chứng minh được khả năng định lượng của bảnthân, thông qua kết quả kì thi GMAT/GRE hoặc kết quả một khóa học Toán học đặcbiệt trong thời gian học bậc Cử nhân. Sinh viên cần đạt điểm GMAT trung bình khoảng 640, mã GMAT của trường là 7121.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng chấp nhận kết quả kì thi GRE, mã cơ quan chỉ định(designated institution) là 7768.
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh: Sinh viên cần đạt ít nhất 95 điểm TOEFL hoặccác kết quả tương đương, với mã là 8707.
Tài liệu kèm theo : Sinh viên có thể bắt đầu đăng kí xét tuyển trực tuyến tại bất kì thời điểm nào. 
Đơn đăng kí sẽ giúp sinh viên thuận tiện trong việc theodõi và yêu cầu sinh viên cung cấp các tài liệu sau:

- Thông tin cá nhân cơ bản.
- Nền tảng học thuật và chuyên môn.
- Bài luận cá nhân.
- CV.
- Học bạ tại tất cả các cơ sở giáo dục bậc cao đã tham gia.
- 02 thư giới thiệu (theo mẫu của ESMT).
- Điểm GMAT/GRE/TOEFL, nếu cần.
Trường sẽ không đánh giá hồ sơ của sinh viên khi sinh viên chưa nộp đầy đủ cáctài liệu được yêu cầu. 

Thời hạn nhận hồ sơ: 31/05/2016

Phương thức nạp đơn: Để nhận được học bổng, sinh viên cần ứng tuyển vào chương trình học ngành Quản lí bậc Thạc sĩ tại trường. Đồng thời, ứng viên cũng cần viết một bài luận để chứng minh sự phù hợp của bản thân với các tiêu chí của học bổng.
Tải mẫu đơn online tại:
https://esmt.hobsons.co.uk/emtinterestpage.aspx?ip=appcreation

Xem thêm thông tin: https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/fees-and-financing/esmt-scholarships-mim-students

 

phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình