Kế hoạch đào tạo

HỘI NGHỊ “CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ TUYỂN SINH NĂM 2017”

3/23/2017 11:13:19 AM

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thành công Hội nghị “Công tác thực tập sư phạm và tuyển sinh năm 2017”

HỘI NGHỊ “CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ TUYỂN SINH NĂM 2017”

Toàn cảnh của Hội nghị

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017, Ngày 22 tháng 3 năm 2017,Trường ĐH Quảng Bình tổ chức Hội nghị “Công tác thực tập sư phạm và tuyển sinh năm 2017”.

      Đến dự Hội nghị có đồng chí Trương Đình Châu - PGĐ Sở GD&ĐT Quảng Bình, Lãnh đạo các phòng Phổ thông, phòng GD chuyên nghiệp thường xuyên (Sở GD&ĐT); Hiệu trưởng các Trường THPT, Giám đốc TT GDTX (có lớp 12) trong toàn tỉnh; PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đ/c trong Ban giám hiệu, các đ/c Trưởng, Phó các đơn vị và Trưởng Bộ môn.

                       

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng  Nhà trường Khai mạc Hội nghị

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Hoàng Dương Hùng đã nhấn mạnh “Công tác thực tập sư phạm là một khâu quan trọng trong quy  trình đào tạo giáo viên. Hoạt động thực tập tạo điều kiện để sinh viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng những lý luận dạy học được trang bị ở trường sư phạm vào thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. Đây chính là cơ sở để hình thành phẩm chất, tình cảm và năng lực sư phạm của người giáo viên. Ngược lại, đó chính là hoạt động giúp bản thân các cơ sở đào tạo giáo viên nhìn nhận, đánh giá lại chương trình đào tạo và việc thực hiện công tác đào tạo của mình, trên cơ sở đó có những điều chỉnh cần thiết. Tổ chức tốt hoạt động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là những định hướng có ý nghĩa chiến lược, thiết thực nhằm từng bước khẳng định thương hiệu của một trường đại học.

                      

TS. Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu Trưởng, Trường ĐHQB phát biểu tại Hội nghị

      TS. Bùi Khắc Sơn, Phó hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng quan về Trường đại học Quảng Bình và công tác tuyển sinh 2017; Vai trò của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của trường phổ thông trong công tác tư vấn tuyển sinh 2017.

     

PGS.TS. Trần Ngọc - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHQB

Báo cáo tổng quan thực tập sư phạm

      Hội nghị đã nghe PGS.TS. Trần Ngọc - Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo Tổng quan công tác thực tập Sư phạm và một số vấn đề cần đổi mới. Báo cáo đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được và nêu rõ những vấn đề đang còn bất cập trong công tác thực tập sư phạm. Những bài học kinh nghiệm và những định hướng đổi mới công tác thực tập sư phạm trong những năm tới.

                     

Đồng chí Trương Đình Châu - PGĐ Sở GD&ĐT Quảng Bình,

Phát biểu tại Hội nghị

      Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT, các Phòng GD-ĐT thuộc Sở, các Trường THPT đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận xungquanh các vấn đề về: Vai trò của các trường Phổ thông trong công tác thực tập sư phạm. Những vấn đề cần đổi mới trong công tác thực tập sư phạm như: công tác tổ chức, nội dung, chương trình, thời lượngthực tập; đánh giá kết quả; kinh phí thực tập…; Vai trò của Hiệu trưởng và Giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông trong công tác tư vấn tuyển sinh 2017...

                     

Đại diện lãnh đạo các trường THPT báo cáo tham luận tại Hội nghị

      Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết Hội thảo và kết luận một số vấnđề thống nhất giữa Nhà trường với các cơ sở thực tập, đưa ra một số định hướngnhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực tập sư phạm và tăng cường công tác truyền thông tuyển sinh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình