Bản tin

Giấy phép sửa đổi, bổ sung của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

3/31/2014 3:14:07 PM

Giấy phép sửa đổi, bổ sung của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình