Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014

5/28/2014 6:51:26 AM

Kèm theo Quyết định số 856/QĐ-HĐTD ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch HĐTD

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình