Kế hoạch đào tạo

Danh sách sinh viên - Đại học, cao đẳng hệ chính quy K54 (Tuyển sinh năm 2012)

11/3/2017 11:00:07 AM

Danh sách sinh viên - Đại học, cao đẳng K54 CQ

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, tuyển sinh năm 2012

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình