Học bổng du học quốc tế

Chương trình học bổng Hợp tác Kỹ thuật- Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm học 2016-2017 Dành cho tỉnh Quảng Bình

5/20/2016 11:00:31 AM

Học bổng Hợp tác Kỹ thuật - Kinh tế Ấn Độ là chương trình học bổng của Chính phủ Ấn độ dành cho cán bộ, nhân viên làm trong cơ quan nhà nước, khu vực công và tư nhân, các trường đại học, các phòng thương mại và công nghiệp, các nhân viên của các NGOs, NPOs (dành cho khóa đào tạo chuyên ngành) Mọi thông tin chi tiết xem file đính kèm


Những tệp tin đính kèm:

Phòng QLKH&HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình