Bản tin

Chúc mừng tân tiến sĩ Trần Tự Lực

10/4/2016 8:01:32 AM

Ngày 29 tháng 09 năm 2016, tại Đại học Huế nghiên cứu sinh Trần Tự Lực – Giảng viên, Trưởng Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp với đề tài “Phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh Cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Dũng Thể.

Chúc mừng tân tiến sĩ Trần Tự Lực

Luận án đã nghiên cứu, vận dụng và bổ sung vào lý luận kinh tế nông nghiệp về các khái niệm, phương pháp và nội dung phân tích rủi ro, đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh cao su; đã kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại nhằm phân tích rủi ro và đánh giá HQKT trong sản xuất kinh doanh CSTĐ từ đó luận giải nguyên nhân thực trạng, đề ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh Cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình. Những kết quả nghiên cứu của luận án được tổng kết lại là sự bổ sung và làm phong phú thêm tài liệu về phát triển nông nghiệp ở các địa phương và quốc gia đang phát triển. Đây là nguồn tham khảo hữu ích và quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp địa phương, quốc và các hộ sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình. 

Trước và trong quá trình nghiên cứu, học tập và thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu sinh Trần Tự Lực đã có nhiều công trình khoa học công bố: Chủ nhiệm 2 đề tài cấp cơ sở; tham gia 03 đề tài cấp bộ; 01 đề tài cấp tỉnh; tham gia xuất bản 06 giáo trình, sách chuyên khảo; công bố 25 công trình trên các tạp chí khoa học có uy tín, hội thảo quốc tế và quốc gia. Đặc biệt, trong đó có 8 công trình liên quan đến đề tài luận án công bố trên các tạp chí thuộc danh mục tính điểm công trình khoa học của hội đồng chức danh giáo sư ngành. 

Với kết quả đạt được đó, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đánh giá luận án là công trình nghiên cứu độc lập, nghiêm túc và có chất lượng; qua đó nhất trí đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Trần Tự Lực với số phiếu tán thành 7/7/7.

Xin chúc mừng tân TS. Trần Tự Lực, chúc Tiến sĩ tiếp tục phát huy trình độ và năng lực để có nhiều thành công mới nữa trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Trường Đại học Quảng Bình phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ:NCS.Trần Tự Lực đang báo cáo luận ánPGS.TS. Bùi Dũng Thể - thầy giáo hướng dẫn tặng hoa tân tiến sĩPGS.TS. Trần Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng tặng hoa tân tiến sĩTS. Bùi Khắc Sơn – PHT Trường ĐH Quảng Bình tặng hoa tân tiến sĩ

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình