Bản tin

Chúc mừng tân tiến sĩ Đậu Mạnh Hoàn

5/15/2015 8:32:23 AM

NCS. Đậu Mạnh Hoàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ máy tính.

Chúc mừng tân tiến sĩ Đậu Mạnh Hoàn

Ngày 11 tháng 5 tại Viện Khoa học và Công nghệ máy tính, Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán, Trung Quốc, NCS. Đậu Mạnh Hoàn, giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ của Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ máy tính, thuộc lĩnh vực khai phá văn bản (text mining).

Trong quá trình nghiên cứu, NCS. Đậu Mạnh Hoàn đã có nhiều công trình được báo cáo tại Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán và đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, trong đó có 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số EI index. 


QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình