Bản tin

Chúc mừng tân Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy

7/4/2016 4:28:07 PM

Ngày 06 tháng 6 năm 2016 tại Trường Đại học Liêu Ninh - tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), NCS. Nguyễn Văn Duy, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài: 中越马克思主义哲学比较研究 (So sánh nghiên cứu triết học chủ nghĩa Mác giữa Việt Nam và Trung Quốc).

Chúc mừng tân Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy


Chuyên ngành: Triết học chủ nghĩa Mác

Luận án nghiên cứu triết học chủ nghĩa Mác đương đại của Việt Nam và Trung Quốc, tiếp cận nghiên cứu triết học chủ nghĩa Mác như thế nào. Phát triển sáng tạo và bảo vệ các quan điểm, học thuyết của triết học chủ nghĩa Mác phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể ra sao. Từ đó đi sâu vào phân tích Điểm giống và khác nhau về phương diện hiểu biết triết học chủ nghĩa Mác giữa hai nước.

Kết quả nghiên cứu sẽ bổ sung, làm phong phú sự nghiên cứu triết học chủ nghĩa Mác giữa hai nước. Từ đó đi đến khẳng định rằng những nguyên lý cơ bản của triết học chủ nghĩa Mác mà nền tảng là thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, là ngọn đèn soi sáng cho nhân loại, cho các dân tộc đi tới tương lai.

Luận án được đánh giá có giá trị lý luận và thực tiễn cao trong nghiên cứu và vận dụng triết học chủ nghĩa Mác đương đại. Đem đến cái nhìn đương đại trong nghiên cứu chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học chủ nghĩa Mác. 

Trong quá trình nghiên cứu, NCS. Nguyễn Văn Duy đã công bố 05 công trình trên các tạp chí, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Anh đạt được nhiều giấy khen của Trường Đại học Liêu Ninh, Hội triết học tỉnh Liêu Ninh, Đảng bộ tại Trung Quốc và tích cực tham gia phong trào của lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Hiện là Tổ trưởng Tổ đảng Đại học Liêu Ninh từ năm 2013 - 2016; Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Liêu Ninh nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Chúc mừng tân tiến sỹ Nguyễn Văn Duy. Chúc anh ngày càng thành công trên con đường nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình.TS. Nguyễn Văn Duy tại buổi bảo vệ luận án

  

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình