Bản tin

Chúc mừng nghiên cứu sinh Võ Thị Dung bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ

9/10/2015 8:13:28 AM

Sáng ngày 8/9/2015 tại Học viện Khoa học xã hội thuộc viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Võ Thị Dung – công tác tại Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chúc mừng nghiên cứu sinh Võ Thị Dung bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ


Tên đề tài
: Đối chiếu tục ngữ Việt – Anh về ứng xử của con người trong gia đình và xã hội
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu

Bằng các phương pháp miêu tả, phương pháp đối chiếu cũng như vận dụng cách tiếp cận các phương pháp nghiên cứu liên ngành, luận án đã làm sáng tỏ những đặc điểm về ngữ âm, từ vựng – ngữ nghĩa và ngữ pháp của tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về ứng xử; bước đầu chỉ ra những tương đồng và khác biệt của tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về ứng xử nhằm làm nổi bật đặc trưng “lời ăn tiếng nói”, nguyên tắc ứng xử của cộng đồng người nói tiếng Việt và người nói tiếng Anh xét từ góc độ văn hóa.

Luận án được Hội đồng chấm luận án đánh giá rất cao các kết quả nghiên cứu, những giá trị khoa học và thực tiễn, mở ra hướng nghiên cứu mới trong đối chiếu tục ngữ tiếng Việt  và tiếng Anh trên các bình diện khác như đạo đức, thế giới quan, nhân sinh quan, các biểu trưng văn hóa – ngôn ngữ.

Trong quá trình nghiên cứu, NCS Võ Thị Dung đã có 16 công trình được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, tạp chí khoa học và công nghệ và các báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Võ Thị Dung. Chúc chị luôn gặt hái nhiều thành công trên con đường nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình