Bản tin

Chúc mừng NCS Phạm Thị Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

6/28/2017 9:20:06 AM

Ngày 19/6/2017, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học huế, Hội trường số 4 Lê Lợi, Huế, nghiên cứu sinh Phạm Thị Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học với đề tài: “Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt”; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 62.22.02.40.

Chúc mừng NCS Phạm Thị Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt là hiện tượng ngữ pháp được sử dụng khá phổ biến trong quá trình học tập, giảng dạy cũng như trong giao tiếp hàng ngày.
 
Kết quả khảo sát cho thấy: Đảo ngữ luôn có sự đa dạng về cấu trúc và linh hoạt trong quá trình vận dụng bởi nó đề cập đến hiện tượng không theo qui tắc trong câu. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng ngôn ngữ của người nói/viết (mục đích phát ngôn) trong những hoàn cảnh nhất định mà người nói/viết sản sinh ra những kiểu lời nói/phát ngôn nhất định và không bị lệ thuộc vào các nguyên tắc ngôn ngữ. Dựa vào việc tổng hợp, phân tích các nguồn ngữ liệu thu thập được, luận án đã tổng hợp được năm kiểu đảo ngữ khái quát trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt bao gồm: Nhấn mạnh nhằm đối lập tham tố đảo làm phần Đề đánh dấu trong câu có thành phần câu đảo không có yếu tố phụ trợ; nhấn mạnh đề đánh dấu biểu hiện qua các tham tố đảo trong câu bị động có yếu tố phụ trợ; nhấn mạnh đề đánh dấu biểu hiện qua các tham tố đảo thuộc quá trình hiện hữu trong câu tồn tại có thành phần đảo về phía sau; nhấn mạnh đề đánh dấu biểu hiện qua các tham tố đảo trong câu có thành phần đảo về phía trước; và nhấn mạnh đề đánh dấu biểu hiện qua các tham tố đảo có yếu tố chêm xen phụ trợ (cấu trúc câu).
 
Luận án đã miêu tả và phân tích từng kiểu đảo ngữ trên ba bình diện cấu trúc: cấu trúc Đề thuyết, cấu trúc Thức và cấu trúc chuyển tác dựa vào khung lý thuyết về ngữ pháp chức năng hệ thống của MAK. Halliday.
       
Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần giúp các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục và những người quan tâm đến câu đảo ngữ hiểu rõ hơn những đặc điểm cơ bản về ngữ pháp, ngữ nghĩa của câu đảo ngữ trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể ứng dụng trong việc dạy và học ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt.
 
Luận án đã được Hội đồng nhất trí thông qua với 7/7 phiếu tán thành.
 
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:
 
 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình