Bản tin

Chúc mừng NCS Đinh Thị Thanh Trà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

6/3/2016 8:49:01 AM

Ngày 28/05/2016, tại Trường Đại học Tây Nam (Trung Quốc), NCS Đinh Thị Thanh Trà đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Bảo vệ Môi trường Nông nghiệp, với đề tài: Physiological responses and gene identification of Sweet Sorghum under Cadmium stress (Phản ứng sinh lý và xác định gen liên quan của cây lúa miến ngọt dưới tác động của Cadmium)

Chúc mừng NCS Đinh Thị Thanh Trà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Đề tài nghiên cứu sự ảnh hưởng của Cd lên đặc điểm sinh lý của cây lúa miến ngọt, tập trung đánh giá hiệu suất quá trình quang hợp tạo đường trong cây; mối tương quan giữa sự tích lũy, phân bố đường với nồng độ Cd được hấp thụ và tích lũy trong thân cây; đánh giá tiềm năng phục hồi môi trường đất của cây lúa miến ngọt trên đất ô nhiễm kim loại nặng Cd. Kết quả luận án cung cấp cơ sở khoa học cho sự ứng dụng của cây lúa miến ngọt vào sản xuất nhiên liệu sinh học kết hợp với phytoremediation.

Việc nghiên cứu biểu hiện gen trong transcriptome của cây lúa miến ngọt bằng kỹ thuật RNA-seq cho thấy hệ thống các gen biểu hiện sự khác biệt cao liên quan đến quá trình tích lũy, vận chuyển và giải độc kim loại nặng Cd trong cây. Đề tài đã lựa chọn một số gen làm cơ sở để tiến hành thí nghiệm ở mức phân tử nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của Cd lên cây lúa miến ngọt. Những phát hiện này là nguồn tài nguyên có giá trị cho những nghiên cứu chuyên sâu ở mức phân tử áp dụng phytoremediation trên đất bị ô nhiễm kim loại nặng. Luận án của NCS Đinh Thị Thanh Trà được Hội đồng đánh giá xuất sắc.

Trong quá trình nghiên cứu, NCSĐinh Thị Thanh Trà đã công bố 03 công trình trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Với kết quả học tập tốt, NCS được Trường Đại họcTây Nam công nhận là Lưu học sinh Xuất sắc trong 02 năm 2014, 2015.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án của NCS Đinh Thị Thanh Trà:


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình