Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

11/23/2017 2:41:59 PM

Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường như sau:

Vui lòng bấm vào file đính kèm để xem!

Những tệp tin đính kèm:

Phong Dao Tao

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình