Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

11/1/2017 8:06:54 AM

Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Giáo dục Chính trị như sau:

Vui lòng bấm vào file đính kèm để xem! 

Những tệp tin đính kèm:

Phong Dao Tao

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình