Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

11/1/2017 8:07:22 AM

Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Giáo dục Tiểu học như sau

Vui lòng bấm vào file đính kèm để xem! 

Những tệp tin đính kèm:

Phong Dao Tao

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình