Bản tin

CHỈ SỐ ISSN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

3/20/2013 8:24:39 AM

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình chính thức được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ (ISSN).

CHỈ SỐ ISSN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Chỉ số ISSN của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình: 0866-7683.
 


Tạp chí KH và CN

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình