Tra cứu điểm tuyển sinh


Chọn Năm

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình nhận đơn phúc khảo kỳ thi TS ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012; Từ ngày 27/07 đến hết ngày 11/08/2012, các thí sinh đến trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình để nộp đơn và lệ phí phúc khảo

Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Khối KV Ngành DM1 DM2 DM3 Điểm Tổng Điểm làm tròn
1291 Cao Ly 10/11/87 N 2 C140221 0425 1000 0925 2350 2350
1286 Trần Thanh Phương 26/12/86 N 2NT C140221 0450 0875 0950 2275 2300
1287 Lê Anh Tuấn 20/06/91 N 1 C140221 0325 0900 0950 2175 2200
671 Lê Thảo Nhi 13/10/94 C 2 D140217 0600 0675 0900 2175 2200
1285 Cao Công Minh 20/10/94 N 1 C140221 0375 0875 0900 2150 2150
541 Đinh Thị Hảo 15/08/94 C 1 D140202 0650 0700 0775 2125 2150
736 Cao Thị Hoài Thu 11/07/94 C 1 D140202 0725 0475 0875 2075 2100
1109 Lê Thị Loan 23/03/94 M 1 D140201 0850 0325 0850 2025 2050
1284 Trương Thị Hà 04/08/93 N 1 C140221 0450 0725 0875 2050 2050
1288 Hoàng Minh Tuấn 28/08/94 N 2NT C140221 0375 0800 0850 2025 2050
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình